Välkommen till Fuentes Care

Kompetens gör skillnaden, vi arbetar för att erbjuda säker och trygg behandling inom vård och estetik!

 

Fuentes Care har 15-års erfarenhet inom hälso- och sjukvård i Sverige. Verksamheten är främst ett bemanningsföretag som är nystartat och vi ser fram emot nya medarbetare och samarbetspartners!

Tack vare vår erfarenhet inom olika vårdavdelningar förstår vi de krav som ställs idag på inhyrd personal. För oss är det viktigt att både framtida kunder och bemanningskonsulter ska känna sig trygga i sitt samarbete ute i verksamheten. 

Vi vill uppmuntra fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor att våga värdesätta sin kompetens och få den uppskattning de förtjänar för sin insats. Som bemanningskonsult på Fuentes Care blir din erfarenhet och insats uppskattad oavsett längden på uppdraget. Vi finns bredvid stolta och guidar dig igenom. Det är första steget som alltid är lite skrämmande men sedan faller allt själv på plats.

Fuentes Care har även ett stort intresse för estetik och vill höja standarden för estetiska icke kirurgiska behandlingar ute på marknaden. Detta genom att endast legitimerad personal med medicinsk kunskap ska utföra dessa behandlingar.